ảnh_bg01

Tại sao chọn chúng tôi?

Tại sao chọn chúng tôi?

1. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, chúng tôi đã thiết lập một bộ hệ thống quản lý chất lượng cho mục đích này.Quy trình cụ thể như sau: (Phụ lục 1 Lưu đồ quản lý chất lượng);

6b5c49db1

2.Là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi cũng có các quy trình xử lý liên quan trong dịch vụ hậu mãi để đảm bảo việc xử lý các tình huống khẩn cấp được nhanh chóng và hiệu quả: (Phụ lục 2 Bảng quy trình dịch vụ hậu mãi).

60dbbfe52

3. Chúng tôi có các lợi ích hợp pháp hợp lệ và đầy đủ các chứng chỉ liên quan do chính phủ và các cơ quan chứng nhận bên thứ ba cung cấp.Nhằm đảm bảo tính hình thức và tính hợp pháp của hợp đồng mà chúng tôi ký kết.